Публична покана за доставка на оборудване по обособени позиции: ОП 1: Софтуер за управление на услуги тип 1 – 1 бр.; ОП 2: Софтуер за управление на услуги тип 2 – 1 бр.; ОП 3: Софтуер за архивиране на виртуални машини 4 бр.