Публична покана за доставка на оборудване по обособени позиции: ОП 1: Модули за съхранение на данни – (хардуер) 3 бр.; ОП 2: Сървъри – 2бр.; ОП 3: Комутатор (Суич) – 1бр.