някакъв слоган тук...

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Всички новини

БЮЛЕТИН

Искате винаги да сте добре информирани за нашите най-нови предложения?

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин.

Абонамент

УСЛУГИ

Услуга ТИП УСЛУГА
Технологии за Виртуализация
Преглед

След  .Com ерата Информационните Технологии са поставени пред редица предизвикателства, едно от които е развитието на ИТ с ограничени  ресурси като бюджет, електрическа енергия и пространство в центровете за данни. Обикновенно когато тези ограничения бъдат достигнати, организациите губят възможността да разширяват тези ключови ресурси. Също така в някои случай се наблюдава неефективно използване на ресурсите и заявяването на многократно по-голям ресурс от реално използвания.

В крайна сметка резултатът е, че бизнесът изразходва голям обем капитал за хардуер, които оперира с много ниска ефективност. Напрежението да се добавят все повече и повече сървъри за посрещане на нуждите на бизнеса продължава да нараства всеки ден с нарастването на бизнеса.

ИТ отделите често са изправени пред всекидневно нарастване на нуждите от сървъри за приложения и тестове. Ситуацията се усложнява допълнително от производителите на софтуерни продукти които изискват приложенията им да работят на различни сървъри за да гарантират че техните софтуерни продукти ще работят според очакванията.Работейки по този начин само увеличаваме бройката на неефективно използваните сървъри.

За да допринася позитивно за изпълнението на корпоративните планове, ИТ трябва да намерят начин да ограничат и намалят броя на сървърите и същевременно да увеличат ефективността на сървърите и ресурсите. ИТ също така трябва да намери начин внедрява новите приложения достатъчно бързо, така че компанията да успява да задоволи ключовите нужди на бизнес процесите.

За да се справите с тези предизвикателства използвайте услугите на Сървис Центрикс с отлично квалифицираните и опитни консултанти в областта на Виртуалните технологии и решения.

Ние осигуряваме решения от край до край в областта на Виртуализацията базиращи се на продукти на всепризнати лидери като VMware, Citrix и Microsoft.

Сървис Центрикс е златен партньор на UiPath