някакъв слоган тук...

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Всички новини

БЮЛЕТИН

Искате винаги да сте добре информирани за нашите най-нови предложения?

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин.

Абонамент

ГРАФИК КУРСОВЕ

КУРС КУРС КОД ТИП КУРС КОД НА ИЗПИТ
CobiT Foundation ITSM300 COBIT CobitF
Преглед

Защо CoBit?

Целите за контрол над  информацията и свързаните с тях технологии (COBIT), предоставят добри практики, обхващащи  сферата  и рамката на процеса  и презентират дейности в структурата на управление и логика. Добрите практики на COBIT  представляват постигнатия консенсус  между група от експерти. Те са категорично концентрирани в по- голяма степен върху контрола, и в по- малка върху изпълнението (на задачите). Тези дейности ще помогнат за оптимизирнето на възможните  инвестиции в областта на информационните технологии и ще подсигурят доставянето на услуги, както и ще предоставят необходимото действие, което да бъде предприето, когато нещата се объркат.

Защо  трвябва да посетите този курс?

Целите за контрол над информацията и свързаните с тях технологии (COBIT) са набор от най-добрите практики в ИТ - мениджмънта, създаден от  Асоциацията за одит и контрол на Информационните системи (ISACA)  и от Управленческия институт за информационни технологии през 1992.

Основите на CoBit  снабдяват мениджърите, одиторите и ИТ потребителите с набор от общоприети рамки, индикатори, процеси и най-добри практики, които да и съдействат и да максимизират  потребностите, извлечени от  употребата на информационните технологии и уместно развиващите се управление и контрол в дадена фирма.  Курс върху " COBIT Foundation" ,ръководен от лектор и базиран на класни учебни занимания  ще обогати предтсвата ВИ за това- как COBIT може да подобри  ИТ операциите и да подпомага разрешаването на управленческите ИТ въпроси. Ще внесе яснота относно представата Ви за нивата на сигурност и необходимостта от контрол, за защита предимствата на Вашата компания по време на развитието на ИТ управленческия модел.

Кой би трябвало да вземе участие?

„COBIT Foundation"  e подходящ за всеки, работещ в ИТ услугите и по-специално за:

Собственици на бизнес  процеси

Консултанти на бизнес процеси

Старши ИТ мениджъри

Професионалисти по поддръжката на информационните технологии

Продължителност:

3 дни

Изпит: В края на тренинга ще имате възможността да положите изпит върху „CobiT Foundation" ,  който се контролира и отбелязва от Асоциацията за одити контрол на Информационните системи (ISACA). Трябва да постигнете необходима за преминаване на изпита оценка от 70%, за да получите сертификат за успешно приключване на курса.

Неоходими условия:

Няма задължителни условия. Препоръчителен е  опит в управеление на ИТ услугите.

Сървис Центрикс е златен партньор на UiPath