някакъв слоган тук...

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Всички новини

БЮЛЕТИН

Искате винаги да сте добре информирани за нашите най-нови предложения?

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин.

Абонамент

ГРАФИК КУРСОВЕ

КУРС КУРС КОД ТИП КУРС КОД НА ИЗПИТ
ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis (OSA) ITSM530 COSA
Преглед

Защо ITIL V3?
Най-същественото предимство на ITIL V3 е че ви показва какво да правите за да подобрите работата в ИТ отделите и как точно да го направите. Всички ITIL V2 процеси се съдържат в ITIL V3, като много по-голямо внимание е отделено на това, което бизнесът получава от внедряване на процеси в ИТ, както и множество нови процеси, като Supplier Management, Information Security Management, Access Management и други.

Защо този курс е подходящ за Вас?

Operational Support & Analysis (OSA) представя способността на набор от основни процеси и функсционалности от ITIL V3,  които са насочени към ефективна поддръжка на фирмените услуги, посредством ежедневни ИТ операции. Този курс предоставя важни точки от обучението на ИТ персонала,  който желае да придобие знания относно  терминологията, основните структури, ролите, функциите и процесите,  обвързани с  OSA като част от ITIL.  Чрез изясняване на възможните начини за внедряване на OSA, ИТ персоналът ще бъде по- добре подготвен за изпълнение на операционните характеристики и компетенции,  свързани с поддръжката на целия жизнен цикъл на услугите като процес.

Кърсът подготвя участниците за изпитната сесия, за придобиване на ITIL Intermediate Certificate: Operation Support & Analysis. Материалите за курса и прилежащият изпит са базирани на фирмените практики в управление на услугите и стратегията, документирана в книгата за ITIL V3 Service Operation.

 

За кого е този курс?

Курсът е подходящ за всички, придобили сертификат за ITIL V3 Foundation в управление на ИТ услугите, които желаят да достигнат по- високо ниво на сертификация в ITIL.

Подходящ е за личности, обвързани с OSA процесите и функциите, които биха желали да придобият по- задълбочени познания относно използването на тези похвати в дадена фирма, с цел повишаване услугите по поддръжка в ИТ отделите.

ИТ Професионалисти , които упражняват професията си във фирми, приложили ITIL  в управлението си. Именно те се нуждаят от адекватна информация относно подобренията на съществуващата програма.

Продължителност
5 дни

Изпит

Изпитът  се състои от комплексен тест . За решаването му, участниците имат на разположение 90 минути ( тъй като изпитът се провежда на английски език, всички кандидати, за които английският не e роден, ще разполагат  със 120 минути за изпълнение на теста както и възможност  за справка с речник). Минимумът за успешно преминаване на изпита е 70% верни отговори.  Преминалите успешно изпитната сесия, ще получат още 4 кредита към необходимите за придобиване на квалификация ITIL® Expert.

Предварителни изисквания

Участниците, които желаят да се явят на изпит за съответната квалификация, трябва да притежават    и сертификация за ITIL Foundation. Тя може да бъде придобита  чрез ITIL IT Service Management Essentials (V2) в комбинация с курса  ITIL V2 -V3 Foundations Bridging или посредством  ITIL V3 Foundations курса. 

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited

 

Сървис Центрикс е златен партньор на UiPath