някакъв слоган тук...

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Всички новини

БЮЛЕТИН

Искате винаги да сте добре информирани за нашите най-нови предложения?

Абонирайте се за нашия месечен бюлетин.

Абонамент

ГРАФИК КУРСОВЕ

КУРС КУРС КОД ТИП КУРС КОД НА ИЗПИТ
ITIL® Foundation ITSM100 ITIL EX0-101
Съдържание

В курсът се разглеждат следните теми:

Въведение в Service Management
Защо е необходим Service Management
Определения за Service и Service Management
Необходимост от service culture
Service Management в действие
Жизнения цикъл на услугите
Цели и стойност за бизнеса във всяка фаза от жизнения цикъл
Ключови принципи и модели на ITSM
Типове доставчици на услуги
V моделът на услугите
Моделът за постоянно подобряване на качеството на услугите
Процеси и функции
Определяне характеристиките на процесите
Цели, основни понятия, роли и интерфейси на:
- Service Portfolio Management
- Service Level Management
- Incident Management
- Change Management
Цели и основни понятия на:
- Demand Management
- Financial Management
- Service Catalogue Management
- Availability Management
- Capacity Management
- Supplier Management
- Information Security Management
- IT Service Continuity Management
- Service Asset and Configuration Management
- Release and Deployment Management
- Event Management
- Problem Management
- Request Fulfillment
- Access Management
- The 7 step improvement process
Описание на функциите:
- Service Desk, Application Management, Operations Management, Technical Management
Организационна структура и ключови роли
- Използване на RACI матрица
- Технология и архитектура
- Основни изисквания към ITSM технологиите

Документация
По време на обучението ще получите учебник със съдържанието на курса, практически упражнения и примерни тестове за подготовка за изпита

Сървис Центрикс е акредитиран партньор на UiPath